Egy óra vidámság

Mint amikor a kisfiú lába közé csapja a seprűt, fejébe papírcsákót húz, és már indulna is bevenni a várat, ám valaki – mondjuk anyukája – az orrára koppint, s visszarántja a valóságba. Valami ilyesmit éreztem az Erdélyi Vándorszínház pénteki előadása után. Végre egy produkció, amely kiűzte belőlem a színházi sznobériát. Végre egy előadás, ami nem akar több lenni, mint ami: bő egy órányi szórakoztatás, mindez egy jól megírt szövegre támaszkodva, mely a commedia dell'arte és a misztériumjátékok világát idézi.

A Bükkfaszéki Márikát  az Erdélyi Vándorszínház faluról falura járva, a szabadban játssza (a többi előadásukhoz hasonlóan). Esetünkben azonban kénytelenek voltunk a Tarisznyás Márton Múzeum egyik kiállítótermébe menekülni, hiszen az esti mínuszok már nem megfelelőek egy szabadtéri színielőadás zavartalan lefolyásához, még ha olyan vérbő és pezsgő produkcióról is van szó, mint amit a tizedik kollokviumon láthattunk. Hiszen van itt minden, mi szemnek s szájnak ingere: szűzies menyasszony, zsugori vénasszony, cigánylány és részeges pap, túláradó férfiasságát kontrollálni képtelen áltudós, bohóc módjára viselkedő szolga, s természetesen egy színészbőrbe bújt ördög is.


Noha a történet valóban a moralitások világát idézi, melyben a jó (Márika) és a rossz (Orvidor, az ördög) találkozik, az előadás egésze mégsem ennyire sematikus. A szövegnek hála, kellő humorral és öniróniával találkozhatunk az elhangzó párbeszédekben, melyek csak még hatásosabbá válnak a harsány színészi játékoktól. A Pandulfot, Márika vőlegényét alakító Orbók Áron kétségtelenül az előadás egyik legüdítőbb színfoltja. A tudós doktor karaktere egyébként is rengeteg lehetőséget ad a játékra, melyeket megfelelő ritmus- és humorérzékkel játszott ki Orbók. Ivák Bence ördög-karaktere is tartogatott szép pillanatokat, s ha elfogadjuk, hogy az előadásban megjelent figurák mind elemelt, idézőjelbe tett lények, máris nem a pontos lélektani kidolgozottságot értékeljük, hanem a megfelelő és leginkább beszédes gesztusok megtalálását és ízléses felhasználását. Így történt ez a Márikát alakító Keresztes Ági, valamint az anyját, Örzsét játszó Molnár Orsolya esetében is. A Magyari Izabella által megformált figura nem csak Pandulf szolgája, hiszen egyfajta játékmesterként többször is felbukkan és jelenlétével mintegy összetartja a történetet. Mindeközben a cirkuszi bohócokéra emlékeztető mozgékonysága és maszkja csak tovább erősíti bennünk a commedia dell'arte-érzetünk. Nagy Norbert iszákos szerzetesként jelenik meg a színen, s noha részegsége hiteltelen, replikái megmentik a helyzetet, és szerethető, humoros karaktert formálnak belőle. László Réka Méva, a cigány jósnő bőrébe bújva némi akcentust is felvesz magára, bár ennél sokkal erősebbek játékában a gyors váltások, és az őt érintő komikus helyzetek kidolgozottak. S mivel elképzelhetetlen vándorszínházi előadás élőzene nélkül, szükséges megemlítenünk Csuja Leventét is, aki hol dudát, hol pedig kobozt ragad, hogy a beékelt dalokat kísérje, vagy a recitativókhoz szolgáljon zenei alapot.

Sajnos a szokatlan helyszín érezhetően ártott az előadás minőségének, ez azonban nem a rendező hibája. Csuja László ugyanis láthatóan ismeri az előadásban igen csak felismerhető műfaji sajátosságokat, és jól tudja, miként kell az organikus (és helyenként archaikus) néplelket, valamint a ma jellemvonásait ötvözni, majd mindezekből egy valóban szerethető előadást létrehozni.

Jómagam szándékosan nem sorolom most az Erdélyi Vándorszínház erényei közé a falvakra való leutazást, hiszen ez önmagában még nem pozitívum, látva azokat a példákat, mikor egy-egy kőszínház, kiszállásai során, mennyire nem tud valódi kapcsolatot teremteni közönségével. Szándékosan nem beszélek a színház missziós terjesztéséről sem, mindössze annyit jegyeznék meg, hogy akik áldoznak idejükből arra, hogy jókedvet vigyenek oda, ahol szükség van erre, s színházat játszanak ott, ahol ritkán látni ilyesmit, azok talán megértették a színház lényegét.